Aanmeldformulier Garageverkoop

Aanmeldformulier voor de garage-verkoop op …….

  • Inschrijfgeld € 5,–
  • Een kraam met zeil huren voor € 15,–

Voor verdere info bij:

  • Pierre Nusser, 06-53240535
  • José Koenen, 046-4521129
  • Willy van der Weide, 06-19806512
  • Emmy Schwillens, 06-12206588

Onderstaande meldt zich aan voor de garageverkoop op …..

Naam:________________________ Adres:________________________

Woont u binnen de route dan is uw huisadres ook uw standplaats.
Woont u buiten de route dan:
O regelt u zelf een adres binnen de route en wel op: straat / huisnr__
O Wenst u een plaats op het plein naast de kerk
O Huurt U een kraampje met dekzeil voor € 15,–

Dit formulier samen met het inschrijfgeld á € 5,- en eventueel de huur voor een kraam á € 15,-
in een gesloten envelop inleveren bij: Achter de kerk 8 of van Ostadestraat 17
(S.v.p. zo spoedig mogelijk inleveren maar uiterlijk …….. )