Vergaderdata 2024

  • Woensdag 14 februari
  • Maandag 11 maart
  • Maandag 8 april  met netwerkpartners
  • Maandag 13 mei
  • Maandag 10 juni
  • Maandag 8 juli
  • Maandag 9 september met netwerkpartners
  • Maandag 14 oktober
  • Woensdag 13 november
  • Maandag 9 december met netwerkpartners

(onder voorbehoud van tussentijdse aanpassing)

Paasbrunch 2024

Deze vond plaats op 24-3-2024

Wijkontmoetingsdag 2024

Deze vindt plaats op 19-5-2024

Kermis 2024

Deze vindt plaats in september 2024

St. Maarten 2024

Deze vindt plaats in november 2024