Onze Wijkagent

Net zoals elke wijk in Gemeente Sittard-Geleen heeft ook Broeksittard een eigen wijkagent.
Peter heeft als taak om de veiligheid en de leefbaarheid in onze wijken positief te bevorderen.
Hij maakt deel uit van een hecht team binnen het politie Basisteam Westelijke Mijnstreek, gehuisvest aan het Stationsplein 18 te Sittard.

Peter Albertoe aan het woord

Peter vindt dat het niet aan de inzet van de politie alleen ligt of een wijk veilig en plezierig is om in te wonen. De rol die de buurtbewoners kunnen spelen is óók heel belangrijk. Zij zijn immers de oren en ogen van de wijk. Het is daarom van groot belang dat er goede contacten bestaan met de bewoners om erachter te komen wat er speelt in de wijk.
“Samen kunnen we de problemen aanpakken” is het gezamenlijk motto, ”want alleen als wij weten wat de problemen in de wijk zijn, dan kan het Wijkplatform en/of politie bekijken wat er aan gedaan moet worden en waar wij de aandacht op moeten richten. Het is niet vanzelfsprekend dat ik als wijkagent en het politieteam waar ik deel van uitmaakt, alles zelf kunnen oplossen. Samen met het Wijkplatform Broeksittard kunnen wij helpen om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te verbeteren.”

Bel 0900-8844 voor melding en vragen

Heeft u (vertrouwelijke) meldingen en/of vragen? Dan kunt u onze wijkagent bereiken via het landelijke telefoonnummer van de politie 0900-8844. Het voordeel van dit centrale nummer is dat de melding door het wijksecretariaat van het politie Basisteam Westelijke Mijnstreek geregistreerd wordt, ook wanneer de wijkagent zelf niet aanwezig is. Er wordt dan bekeken of de melding eventueel afgehandeld kan worden door iemand anders uit het politieteam waar Peter deel van uitmaakt. Alles wordt echter naar hem teruggekoppeld zodat hij altijd op de hoogte is van wat er in onze wijk gebeurt.

Aangifte doen

Aangiften kunt u doen door een afspraak te maken middels het landelijke telefoonnummer van de politie 0900-8844 of via internet. Dit is snel, gemakkelijk en eenvoudig.

Tot slot

Is er sprake van overlast in de buurt? Ga er dan niet zelf op af maar bel de politie via 0900-8844. Denk niet: “dat doet een ander wel”.

“Alleen als er zaken gemeld worden, kan de politie actie ondernemen”