VERGADERDATA 2024

  • Woensdag 14 februari
  • Maandag 11 maart
  • Maandag 8 april  met netwerkpartners
  • Maandag 13 mei
  • Maandag 10 juni
  • Maandag 8 juli
  • Maandag 9 september met netwerkpartners
  • Maandag 14 oktober
  • Woensdag 13 november
  • Maandag 9 december met netwerkpartners

Alle vergaderingen/bijeenkomsten zijn openbaar en voor iedereen uit Broeksittard toegankelijk. De plaats van bijeenkomst is steeds het gemeenschapshuis en we starten telkens om 19.30 uur.

WELKOM OP ONZE WEBSITE

Op deze website vindt u alle informatie over het Wijkplatform Broeksittard en over de verschillende verenigingen en instanties die binnen Broeksittard actief zijn!

Daarnaast biedt het wijkplatform u de mogelijkheid om uw ideeën, uw mening of uw klachten kenbaar te maken tijdens de maandelijkse vergaderingen in het Gemeenschapshuis in Broeksittard

Wijkplatform Broeksittard

Wijkplatform Broeksittard heeft als doel de leefbaarheid in de wijk Broeksittard te behouden en te bevorderen in het kader van burgerparticipatie in de gemeente Sittard-Geleen. Daartoe zal het Wijkplatform alle mogelijke acties verrichten die met het bevorderen van de leefbaarheid verband houden, in de ruimste zin van het woord.

AGENDA 2024

Wijkontmoetingsdag
19-5-2024

Sint Maarten
11-11-2024

Contactgegevens Wijkplatform

Dhr. Pierre Nusser,
voorzitter
06-53240535

Dhr. Willy van der Weide,
penningmeester
06-19806512

Mw. Carla Derks,
secretaris
06-51403315

E-mail: info@wijkplatformbroeksittard.nl